Preinscripcions i matrícules

PREINSCRIPCIÓ 2019-20

Del 13 al 24 de maig de 2019

Documentació que cal entregar:

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció (el trobareu a l’Escola Bressol, a l’Ajuntament o a la web del Departament d’Ensenyament – vegeu enllaç al final -)
  • Fotocòpia del llibre de família (pàgina on està inscrit l’infant)
  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
Entregar la documentació a les oficines de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

Horari:

– Matins: Dilluns, dimarts i dimecres de 8:00 a 14:30 hores

Dijous i divendres de 8:00 a 14:00 hores

– Tardes: Dilluns i dimecres de 16:30 a 20:00 hores

 

Documentació a entregar en cas d’al·legar certs criteris de prioritat:

 

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
  • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família o organismes competents.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

 

CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ-MATRÍCULA:

Llistat sol·licituds amb puntuació provisional: 4 de juny de 2019
Presentació de reclamacions: del 5 a l’ 11 de juny de 2019
Publicació llistes definitives admesos/es: 18 de juny de 2019

Període de matrícula:

del 19 al 26 de juny de 2019

 

 

Tota la informació relacionada la trobareu a:

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/