Infant-Família-Escola

_WEB_Pedagogia Sistemàtica

Infant-Família-Escola

Un triangle imprescindible

Ens agradaria que a l’escola trobéssiu un equip de persones que com vosaltres, es preocupen pels vostres fills i filles, un equip capaç de compartir les vostres preocupacions i les vostres alegries.

Des de l’equip entenem que escola i família són contextos diferents, però amb un objectiu comú, els nens, les nenes i la seva educació. És per això que valorem necessària una relació constructiva i estable que faciliti un coneixement mutu, un coneixement dels nens i les nenes i la possibilitat de compartir uns criteris educatius i alguns models d’intervenció.

Per aconseguir que aquesta acció educativa sigui coherent i de qualitat, creiem imprescindible establir bones relacions de col·laboració i cooperació, així com establir bons canals de participació entre tots els agents educatius.

Els diferents canals de comunicació i participació són:

 • A diari en acompanyar i recollir el nen o la nena
 • Agendes diàries
 • Agendes d’activitats mensuals
 • Taulell informatiu
 • Entrevistes individuals
 • Reunions informatives
 • Informes de seguiment
 • Àlbum individual
 • Participació en les activitats de grup
 • Participació en els tallers
 • Col·laboració en l’elaboració de materials
 • Espais de reflexió comuns
 • Coordinació amb l’ AMPA
 • Celebracions d’algunes festes

El nostre objectiu és establir una relació amb les famílies basada en la confiança i el respecte.