L’escola

 
 
L’any 2001 va entrar en funcionament l’Escola Bressol Municipal Els Gotims tot impulsant el sistema educatiu del poble en coordinació amb la resta d’ escoles d’educació infantil i primària. Som una escola de 1r cicle d’Educació Infantil que acull nens i nenes de 16 setmanes a 3 anys.

La nostra escola bressol esdevé un veritable context de desenvolupament per als infants, ja que facilita les condicions per:

  • Desenvolupar harmònicament les capacitats dels infants.
  • Oferir als infants la primera experiència de socialització fora de la família, oferint un marc de relacions personals de qualitat.
  • Compartir amb la família l’educació dels infants en el marc d’una relació d’intercanvi de criteris, opinions i experiències.

L’escola bressol es configura com un espai educatiu on les relacions personals constitueixen un element fonamental a partir del contacte interpersonal, la convivència i la diversitat com a valors.

L’eix vertebrador de l’escola són els infant, al voltant d’ells giren els objectius, les actuacions i les reflexions realitzem. Considerem els nens i les nenes com a persones plenes de curiositat. Són capaços de treure profit de cada moment viscut, aprenen dels seus errors i emmagatzemen la informació utilitzant-la després per crear estratègies i anar-se adaptant al medi.

Intentem afavorir l’autonomia, l’autoestima i la socialització dels infants a partir de les activitats quotidianes i les propostes de joc segons els seus pròpis interessos.

És necessari que família i escola treballem conjuntament, cal que col·laborarem de manera activa en l’educació dels nens i les nenes.